KỆ KÉO 8 RỔ/10 RỔ (202001, 202002) – HIGOLD

8,550,000

Kệ tủ đồ khô 8 rổ/10 rổ (450mm-500mm)

Mã sản phẩm: 202001, 202002