Kệ thực phẩm 4 rổ tủ dưới diamond crom 309019 500MM – HIGOLD

5,950,000