KỆ THỰC PHẨM 4 RỔ TỦ DƯỚI DIAMOND CROM (309019, 309020) – HIGOLD

5,950,000

Kệ thực phẩm 4 rổ tủ dưới diamond

Mã số: 309019, 309020