Kệ thực phẩm 4 rổ inox 304 309009 450MM – HIGOLD

6,550,000