KỆ THỰC PHẨM 4 RỔ INOX 304 (309009, 309010) – HIGOLD

6,550,000

Kệ thực phẩm 4 rổ inox 304

Mã số: 309009, 309010