Kệ ống đũa đơn thanh treo (GS326C) – Wellmax

386,000

Kệ ống đũa đơn và thanh treo

Mã sản phẩm: GS326C