KỆ KÉO 2 TẦNG INOX 304 (401005, 401006, 401008) – HIGOLD

9,670,000

Kệ kéo 2 tầng inox Higold

Mã số: 401005, 401006, 401008