KỆ ĐỰNG GIA VỊ RAY GIẢM CHẤN INOX 304 (306021, 306022) – HIGOLD

4,300,000

Kệ gia vị ray giảm chấn Higold

Mã số: 306021, 306022