KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NHÔM XINGFA (303364, 303362, 303361) – HIGOLD

2,050,000