KỆ ĐỰNG GIA VỊ NHÔM XINGFA (306291, 306293) – HIGOLD

3,880,000