KỆ ĐỰNG GIA VỊ NHÔM XINGFA (304307, 304308) – HIGOLD

3,400,000

Kệ đựng gia vị nhôm Xingfa

Mã số: 304307, 304308