KỆ ĐỰNG GIA VỊ NHÔM XINGFA (306271, 306272, 306273) – HIGOLD

4,600,000