KỆ ĐỰNG DĨA NHÔM XINGFA (303591, 303592) – HIGOLD

5,410,000