KỆ CHÉN DĨA DẠNG BẢN INOX 304 (303311, 303312, 303313, 303314) – HIGOLD

3,790,000

Kệ chén dĩa dạng bản inox 304

Mã số: 303311, 303312, 303313, 303314