KỆ CHÉN DĨA BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304 (303301, 303302, 303303, 303304) – HIGOLD

3,420,000

Kệ chén dĩa bản bắt mặt hộc inox 304

Mã số: 303301, 303302, 303303, 303304