KỆ CHÉN 2 TẦNG + THANH TREO (201026-304, 201027-304, 201028-304, 201029-304)

3,200,000

Kệ chén 2 tầng và thanh treo

Mã sản phẩm: 201026, 201027, 201028, 201029