KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ INOX 304 (401011, 401012, 401013, 401014) – HIGOLD

1,340,000

Kệ chén 2 tầng âm tủ inox Higold

Mã số: 401011, 401012, 401013, 401014