KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ INOX 304 (401070, 401071, 401072, 401073, 401074) – HIGOLD

1,200,000

Kệ chén 2 tầng inox âm tủ trên Higold

Mã số: 401070, 401071, 401072, 401073, 401074