KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ INOX 304 (401151, 401152, 401153, 401154) – HIGOLD

2,270,000