KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ INOX 304 (DRO600SS, DRO700SS, DRO800SS, DRO900SS) – HIGOLD

2,800,000

Kệ chén 2 tầng âm tủ inox Higold

Mã số: DRO600SS,DRO700SS,DRO800SS,DRO900SS