KỆ CHÉN 1 TẦNG + THANH TREO (201016-304, 201017-304, 201018-304, 201019-304)

2,060,000

Kệ chén 1 tầng 5 móc và thanh treo

Mã sản phẩm: 201016, 201017, 201018, 201019