Kệ 3 ống đũa thanh treo (GFR304T) – Wellmax

930,000

Kệ 3 ống đũa và thanh treo

Mã sản phẩm: GFR304T