ĐẦU BAS GIỮA VÀ THANH TREO – HIGOLD

115,000

Đầu bas giữa, thanh treo

Mã số: 415011, 415021, 415024, 415025, 415026