Bếp từ kết hợp hút mùi 4 vùng nấu IHH77A 539.66.822

44,992,000

Nhà sản xuất: Hafele