Bếp từ kết hợp 4 vùng nấu-80cm(HMH.PVS831FB5E) Serie 6 – BOSCH

46,800,000