Bếp từ kết hợp 4 vùng nấu-70cm(HMH.PVS775FC5E) Serie 6 – BOSCH

38,500,000