Bếp từ, 3 vùng nấu từ, điều khiển cảm ứng trượt, 590 mm (536.61.801) – HAFELE

19,469,800