Bếp từ 3 vùng nấu-70cm(HMH.PID775DC1E) Serie 8 – BOSCH

34,990,000