Bếp từ 3 vùng nấu-60cm (HMH.PID675DC1E) Serie 8 – BOSCH

31,990,000