Bếp từ, 2 vùng nấu cảm ứng từ, điều khiển cảm ứng (535.02.222) – HAFELE

16,081,100