Bếp từ 2 vùng nấu-78cm(HMH.PPI82560MS) Serie 8 – BOSCH

21,990,000