Bếp Điện Hafele HC-R772A

11,242,000

Bếp điện Hafele HC-R772A

Mã sản phẩm:536.01.795