Bếp điện, 3 vùng nấu tỏa nhiệt, điều khiển cảm ứng trượt (536.01.741) – HAFELE

10,579,800