Bếp, Bếp từ đôi âm domino, điều khiển cảm ứng (536.61.930) – HAFELE

5,138,700