Tài trợ bởi vatgia.com

 • kệ gia vị dụng cụ inox

  kệ gia vị dụng cụ inox

 • Kệ chén inox Higold treo tường

  Kệ chén inox Higold treo tường

 • Dụng cụ inox treo nhà bếp

  Dụng cụ inox treo nhà bếp

 • Phụ kiện tủ áo

  Phụ kiện tủ áo

 • Thanh nhôm trang trí

  Thanh nhôm trang trí

Rổ Xoong Nồi Âm - Tủ Bếp Dưới

Rổ xoong nồi ray thường

Mã SP: DSPTJ007H, DSPTJ007A, DSPTJ007B,DSPTJ007P,DSPTJ007
Giá: 672.000 VND

Rổ xoong có khay các loại PTJ...

Mã SP: DSPTJ007E1, DSPTJ007P1, DSPTJ007B1, DSPTJ007F1, DS
Giá: 930.000 VND

Rổ xoong chia ngăn inox

Mã SP: DSPTJ007T, DSPTJ007Q, DSPTJ007I2, DSPTJ007U, DSPTJ
Giá: 960.000 VND

Rổ đựng nồi bắt mặt hộc

Mã SP: DSPTJ008D1, DSPTJ008E1, DSPTJ008P1, DSPTJ008H1, DS
Giá: 930.000 VND

Rổ xoong cao cấp ray giảm...

Mã SP: K6SPTJ007H, K6SPTJ007A, K6SPTJ007P, K6SPTJ007E
Giá: 1.330.000 VND

Rổ xoong nồi có khay ray giảm...

Mã SP: K6SPTJ007E1, K6SPTJ007P1, K6SPTJ007A1, K6SPTJ007H1
Giá: 1.444.000 VND

Rổ đựng bát,dĩa ray giảm chấn

Mã SP: K6SPTJ007T, K6SPTJ007Q, K6SPTJ007U, K6SPTJ007V
Giá: 1.580.000 VND

Rổ dựng bát dĩa bắt mặt hộc...

Mã SP: DSPTJ008V, DSPTJ008U, DSPTJ008Q, DSPTJ008T
Giá: 960.000 VND

Rổ xoong nồi bắt mặt hộc

Mã SP: GSPTJ008E, GSPTJ008P, GSPTJ008A, GSPTJ008H
Giá: 1.170.000 VND

Rổ chén dĩa đãu bắt mặt hộc...

Mã SP: GSPTJ008V, GSPTJ008U, GSPTJ008Q, GSPTJ008T
Giá: 1.680.000 VND

Rổ xoong dạng bản inox (ray...

Mã SP: GSPTJ007H, GSPTJ007A, GSPTJ007P, GSPTJ007E
Giá: 1.190.000 VND

Rổ chén, dĩa, đũa dạng bản

Mã SP: GSPTJ007T, GSPTJ007Q, GSPTJ007U, GSPTJ007V
Giá: 1.720.000 VND